Reklamace

Reklamovat můžete pouze zboží zakoupené na našem eshopu. Pokud jste produkty Awei zakoupili jinde, prosím reklamujte je v obchodě, kde jste nakoupili.

Jak zboží reklamovat?

Při reklamování se prosím řiďte následujícím postupem:

  1. Vždy nás nejprve kontaktujte emailem nebo telefonicky a popište závadu.
  2. Vyplňte a vytiskněte reklamační formulář.
  3. Reklamační formulář spolu s fakturou a reklamovaným zbožím pečlivě zabalte.
  4. Odešlete nejlevnějším způsobem na naší adresu viz kontakty.

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.